Yemen 2 Division
2014
랭킹 경기 승점
1 프흐만 9 7 2 0 23
2 알 슐라 9 6 3 0 21
3 Khanfar 9 4 1 4 13
4 Naser AL-Talla 9 3 3 3 12
5 Taliat Taiz 9 3 3 3 12
6 Tdamn Hadramawt 9 3 2 4 11
7 Alaintelaq lahj 9 2 4 3 10
8 Shmsan 9 2 3 4 9
9 Shebam Hadramout 9 2 1 6 7
10 Sabbab Abs 9 1 2 6 5