China National Games – Women’s Football
2017
Final
일정
Final FT HT
Tianjin (w)
상하이
1
5
0
1