U17 여자 유로컵
2021-2022
Qualifies League A
팀순위
일정
Group A 경기 득실차 승점
1 노르웨이 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
2 아일랜드 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
3 불가리아 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
4 헝가리 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
Group B 경기 득실차 승점
1 네덜란드 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
2 슬로베니아 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
3 스코틀랜드 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
4 체코 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
Group C 경기 득실차 승점
1 스웨덴 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
2 이탈리아 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
3 프랑스 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
4 웨일스 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
Group D 경기 득실차 승점
1 독일 U17 여 0 0 0 0 0 0
2 핀란드 U17 여 0 0 0 0 0 0
3 보스니아 헤르체고비나 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
4 포르투갈 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
Group E 경기 득실차 승점
1 잉글랜드 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
2 벨기에 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
3 폴란드 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
4 러시아 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
Group F 경기 득실차 승점
1 덴마크 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
2 스위스 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
3 그리스 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
4 오스트리아 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
Group G 경기 득실차 승점
1 아이슬란드 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
2 북아일랜드 (WU-17) 0 0 0 0 0 0
3 스페인 U17 여 0 0 0 0 0 0
4 세르비아 (WU-17) 0 0 0 0 0 0