Hong Kong League Cup
2015-2016
Final
일정
Final 결과 전반
킷지 2
사우스 차이나 2
3
0
1
0